• Het mooiste is de stilte tussen wat is geweest en wat je moet doen (Hennie Vrienten)